நாள் குறித்த ஓபிஎஸ்., இபிஎஸ்.,! தமிழ்நாடு, புதுவை, கர்நாடக., மொத்தம் 3 நாள்.! கூட்டாக வெளியிட்ட அதிரடி அறிவிப்பு.!