கருணாரத்னவை தொடர்ந்து அடுத்த வீரரையும் மருத்துவமனை அனுப்பிய ஆஸ்திரேலிய அணி! ஹெல்மட் தெறிக்க பதறவைக்கும் வீடியோ!