திருவாரூர் : மருத்துவர் வீட்டில் 250 சவரன் நகைகள் கொள்ளை .!