மது பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த அரசு.. இனி இந்த சான்றிதழ் வைத்திருந்தால் மட்டுமே மதுபானங்கள் விற்பனை.!!