சென்னை மழை வெள்ளத்தில் மீண்டும் மூழ்கி விடக்கூடாது - மருத்துவர் இராமதாஸ் பரபரப்பு அறிக்கை.!