சாம்பார் அண்டாவில் விழுந்து., துடிதுடித்து பலியான 5 வயது பிஞ்சு.!