தொடரும் சோகம்... ஊருக்குள் புகுந்த யானைகள் மின்சாரம் பாய்ந்து பலி!