திருப்பூர் குமரனின் குடும்பத்திற்காக, காமராஜர் வழங்கிய பெரிய நன்கொடை…! நினைவு நாளில், தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி…!