தென்பெண்ணை ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு..!!சாத்தனூர் அணையில் இருந்து 6040 கன அடி நீர் வெளியேற்றம்..!!