எப்பா.. என்னா உடம்பு..!! வாழ்நாளிலேயே அவரைத்தான் இந்தளவு சைட் நடித்துள்ளேன்.!! ஓபன் டாக்கால் பதறிப்போன திரையுலகம்.!!