"அச்சச்சோ..." தூங்கினால் இறந்துவிடும் அரியவகை நோய்! 6 வயது சிறுமியின் அவதி!