அடுத்த போட்டியில் தோனி விளையாட மாட்டாரா? அணி நிர்வாகம் வெளியிட்ட தகவல்.!