சிம்புவின் படத்தில் நடிகராகும் கவிஞர் மனுஷ்யபுத்திரன்.! அடுத்தடுத்த அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் ஜரூர்.!