மோகத்தால் ஏற்பட்ட சோகம்.! ஜாலியா இருக்கலாம்னு கூப்பிட்டு, காலி பண்ணிய கள்ளக்காதலி..!