வீட்டு வாடகை செலுத்தாத சோனியா காந்தி.! கட்சி அலுவலகத்துக்கு மட்டும் ரூ.12.69 லட்சம் பாக்கி.!