ஆதார் கார்டுடன் இதை இணைக்கவில்லை என்றால் 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம்.! கெடு விதித்த மத்திய அரசு.!