5 லட்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு கேபி வெளியேற இது தான் காரணமா.?! ரியோ மனைவியின் பதிவு.!