நீட் விலக்கு கிடைக்குமா.... கிடைக்காதா? இதையாவது செய்யுங்கள்., தமிழக அரசுக்கு மருத்துவர் இராமதாஸ் வலியுறுத்தல்.!