அரியலூர் செந்துறை அருகே மாணவருக்கு ஏற்பட்ட சோகம்.! ஆசிரியர்கள் செய்த காரியம்.!