எஸ்ரா சற்குணம் மீது பாய்ந்த பாஜகவினர்.! எடுக்கப்பட்ட அதிரடி முடிவு.!!