மீண்டும் 6 வாரங்களுக்கு ஊரடங்கு.. வெளியான அறிவிப்பு..!!