என்னையும் கைது பண்ணுங்க ஸ்டாலின்! இந்திய அளவில் ட்ரண்ட் ஆன ஹேஷ் டேக்!