விறைப்புத்தன்மை பிரச்சனை... இந்த எண்ணெய்யை அங்கு போட்டால் போதும்...!!