பாஜக நிர்வாகி அமர் பிரசாத் ரெட்டிக்கும் சிறையில் மிரட்டல்.!!