விநாயகர் சதுர்த்தி முதல்.. வினாடிக்கு 1GB வேகம்! ஜியோ நிறுவனத்தின் அதிரடி அறிவிப்பு!