லாரியை நிறுத்தி சோதனை செய்த காவலர்களுக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி.. மொத்தமாக சிக்கிய கடத்தல் கும்பல்.!