தேர்ந்தெடுத்த தவறான பாதை.! மண்ணை கவ்விய விசிக.!! சோகத்தில் திருமா.!! வழி தவறிய தொண்டர்கள்.!!