பொம்மை வாங்கி தருவதாக கூறி... 9 வயது சிறுமியிடம்... இளைஞர் செய்த காரியம்.! பாய்ந்தது போக்ஸோ.!