தாக்கல் ஆகும் முக்கிய மசோதா - டாக்டர் இராமதாஸ் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்பு!