படப்பையில் வாலிபர்கள் கதவை மூட, மும்பையில் மணி அடிக்க, மணி எடுக்க போனோர் மணிமங்கலம் காவல்நிலையம் போன பரிதாபம்!