கை, கால் மூட்டுகளில் உள்ள கருமையை போக்க எளிய வழி !