ஆ.. படத்தை அனுப்பிவிட்டு, முகபாவனை பதிவு.. அரசியல்வாதிகளை டார்கெட் வைத்து தாளித்தெடுத்த கும்பல்.!