கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாகத் தொடங்கிய தசரா திருவிழா.!