சுயமரியாதை திருமண வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு!