அக்கா திருமணத்திற்கு வந்த தங்கைக்கு நேர்ந்த சோகம்! பெற்றோர் அளித்த பரபரப்பு புகார் !