அமெரிக்கா | விபத்தில் இறந்த மாணவிக்கு பட்டம் - வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு!