திருப்பதி | சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் வெளியீடு! எப்போது தெரியுமா ?