ரகசிய திருமணம் குறித்து மனம் திறக்கும் - நடிகர் சித்தார்த்