மாநாடு ரீமேக் உரிமையை வாங்கிய முன்னணி நிறுவனம்.! வெளியான தகவல்.!