பெயர்ச்சியான சுக்கிர பகவான்... காதல் மழையில் நனைய போகின்றவர்கள் யார் யார்?