பலரின் உயிரைக் காப்பாற்றிய சிறுவனின் சிவப்பு டி-ஷர்ட் - நடந்தது என்ன?