சிவப்பு நிற உதட்டு சாயத்திற்கு 'நோ' ... வடகொரிய அரசு வினோத தடை.!