96 திரைப்படத்தின் "ரியல்" கிளைமேக்ஸ் டிவிஸ்ட்! பள்ளி ரீயூனியனில் சந்தித்து தலைமறைவான காதல் ஜோடி!