தெற்கு சூடான் : அரசு நிகழ்ச்சியில் ஆடையிலேயே சிறுநீர் கழித்த அதிபர்.! வீடியோ வெளியிட்டதாக 6 பேர் கைது.!