கோடிகோடியாக கடன் வாங்கி சீனாவிடம் கையேந்தும் பாகிஸ்தான்.. கழுத்தை சுற்றிய பாம்பாய் பதறும் இம்ரான்.!