பனாமாவில் 6.6 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்...!