3 ஆயிரம் மக்களுக்கு ஒரு மதுக்கடை! காங்கிரஸ் அரசின் அதிரடி உத்தரவால் சர்ச்சை!