ரயில்வே நடைமேடையில் வளர்ந்தவன் இப்போது நாடாளுமன்றத்தில்! - பிரதமர் மோடி நெகிழ்ச்சி!