சோகத்தில் மூழ்கிய திமுக எம்.எல்.ஏ., குடும்பம்! உடனடியாக தொடர்பு கொண்டு பேசிய தமிழக முதல்வர்!