புதிய நாடாளுமன்றத்தை பிரதமர் திறப்பு எதிர்ப்பு | ஏன் இந்த வழக்கு? அபராதம் விதிக்கட்டுமா? உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!